درباره ما

معرفی شرکت کارگزاری شاخص سهام

( 1 )تاریخچه فعالیت شرکت

بر اساس تجویز ماده 11 قانون اولیه تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه 1345 و ماده 5 اساسنامه وقت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت کارگزاری شاخص سهام (سهامی خاص) در 8 آذر ماه 1373 تاسیس و در سیزده اسفند ماه 1374 تحت شماره 120086 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .
سرمایه ثبت شده شرکت معادل پانزده میلیارد ریال می باشد که به پانزده میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است . ضمنا نام شرکت تحت شماره 10609 در تاریخ 87/4/1 در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است
فعالیتهای اصلی شرکت شامل : معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ، حق تقدم ، خرید سهام برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود می باشد .

( 2 ) مجوزهای کارگزاری :

شرکت دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.

(3)مشخصات مدیران :

خانم فریده رضائی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای عبدالستار پرنا رئیس هیئت مدیره


(4)مسئولین دفاتر :

دفتر جهان کودک :

خانم محبوبه نفری- معامله گر آقای مجتبی پرنا - مسئول پذیرش

دفتر سی تیر :

خانم زهرا بنا ساز - مسئول حسابداری خانم طاهره محمدی - مسئول پذیرش

دفتر انقلاب :

خانم سحر حکم آبادی - مسئول پذیرش آقای ماهیچی - خانم نرجس دهقان - آقای موسی صادقی - معامله گران

(5)- شماره حساب ها

نام بانک نوع شعبه کدشعبه شماره حساب شبا
ملی جاری بورس 695 0106020376006 IR110170000000106020376006
ملت جاری بورس 62059 3835272408 IR980120000000003835272408
سامان جاری سی تیر 849 8494020611 IR210560084904000002061001
صادرات جاری جمهوری 239 0103833481009 IR320190000000103833481009
تجارت جاری نجات الهی 165 0245900139 IR860180000000000245900139
اقتصاد نوین جاری حافظ 106 106244191871 IR030550010600204419187001
دی جاری حافظ 0129 0100007916003 IR280660000000100007916003

All Right Reserved By Shakhes Saham ©

Powered By Sahra®